Microsoft Office Web Components 11.0.8173.0

Microsoft Office Web Components 11.0.8173.0

Microsoft – Freeware –
Microsoft Office Web thành phần là một bộ sưu tập của mô hình đối tượng thành phần (COM) điều khiển cho xuất bản bảng tính, bảng xếp hạng, và cơ sở dữ liệu cho các trang Web. Họ cũng được sử dụng để xem những mục này khi được công bố và để xem trang dữ liệu access.

Nếu bạn có Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office Access 2003, và cài đặt Microsoft Office Excel 2003, Office cấu phần Web cho phép bạn xuất bản các dữ liệu tương tác như là một phần của một trang Web. Được sử dụng với Microsoft Internet Explorer phiên bản 5.01 hoặc mới hơn, văn phòng Web thành phần cho phép bạn xem một điều khiển xuất bản (bảng tính, biểu đồ hoặc cơ sở dữ liệu) trên một trang Web và xem trang dữ liệu access.

Bằng cách cài đặt công cụ văn phòng Web thành phần, người dùng có thể xem được xuất bản thành phần và dữ liệu truy cập trang trên trang Web mà không cần phải cài đặt Office 2003. Lưu ý: Nếu bạn không sở hữu một giấy phép Office 2003, Office cấu phần Web được cấp phép được sử dụng trong chế độ tĩnh, không tương tác, phía khách hàng, chỉ xem. Nếu bạn sở hữu một giấy phép Office 2003, Office cấu phần Web được cấp phép để được sử dụng trong chế độ tương tác.

Tổng quan

Microsoft Office Web Components là một Freeware phần mềm trong danh mục Kinh doanh được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.047 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Office Web Components là 11.0.8173.0, phát hành vào ngày 17/05/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Microsoft Office Web Components đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft Office Web Components đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Office Web Components!

Cài đặt

người sử dụng 3.047 UpdateStar có Microsoft Office Web Components cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản